Сприятелете се със своя мозък

Как да работим и учим по-ефективно от вкъщи?

скорост

Скорост

Знаете ли, че едва 10% от хората знаят своята скорост на четене?

памет

Памет

Средно хората в България запомнят 12 от 20 думи, а Вие?

креативност

Креативност

Раздвижете ума си! Колко асоциации правите за 60 секунди?

Партньори: