Брейнсторминг – какво, защо и как

Знаете как все повече и повече странни технологични и чуждоезични думички с бясна скорост навлизат във всекидневието ни без да питат. Думи като „брифинг“*, „таргет“**, могат да се чуят навсякъде и не са чужди за много хора. Докато някои от тях имат аналог на български език, има и такива, чието значение трудно можем да предадем в една дума, и то тя да бъде достатъчно ясна и лесно възприемана. Един такъв термин е „брейнсторминг“***. Произлиза от английски език, „brain“ – мозък, „storm“ – буря. Метафорично може да се приеме като завихряне на мозъка, на идеите. По същността си представлява процес за генериране на възможно най-много идеи, при търсенето решение на проблем, започване на нов проект, оптимизирането на процес или подобряване на продукт. Огромна е ползата от огранизирането на такива срещи и събития, особено при стартиращи бизнеси, където е важно да има много идеи и гледни точки относно работата и процесите.

Форматът на провеждане е различен (групово или индивидуално), но най-често има от 5 до 10 участници и един опитен водещ-лидер, който да навигира правилно целия процес. В основната част на брейнсторминга е важно генерирането на идеи и тяхното записване, с цел по-нататъшното им обсъждане. От съществено значение е атмосферата да е свободна от критика и присмех, за да не се страхуват хората да се изказват. Всяка идея може да се окаже полезна, незасимо колко смешна, абсурдна или нелогична ви се струва.

Съществено е да се раздели процесът на генериране на идеи от процеса на обсъждането им. Проблемите настъпват, когато участниците се опитват да отделят добрите идеи от не толкова добрите или се страхуват да споделят мнение от страх да не бъдат критикувани или отхвърлени. Нито едно предложение не бива да бъде прието с насмешка или разкритикувано. Това би отнело доста от ентусиазма, би накарало хората да се затворят в себе си и да внесе по-напрегната атмосфера сред всички.

Как да процедираме

  • След като се определи темата, може всеки от участниците да запише идеите си самостоятелно. Така всички имат възможност да обмислят спокойно въпроса, което е много полезно, ако в групата има по-интровертни участници. Чрез този подход се елиминира факторът на разсейване, когато другите говорят, забравяне на идеите, чакайки да дойде нашият ред.
  • Успешен подход е да се сложи ограничение във времето. Според сложността на темата и проблемът, сложете лимит от 5, 10, 30 минути, за които всеки да напише колкото се може повече идеи. По този начин се свежда до минимум вероятността да започнем да премисляме, оценяваме и евентуално да започнем да се съмняваме в собствените си идеи, при което креативността спада значително.
  • Хубав вариант е всички участници да се съберат в кръг и, един след друг, всеки, да каже по една идея. Тук отново е важно идеите да не бъдат оценявани по какъвто и да било начин, да се показва предпочитание или отхвърляне на някоя идея. Малка разновидност на този начин е, всеки да надгради идеята на предишния участник, и така докато не минат всички.
  • Още един интересен вариант, към който може да се подходи, е формирането на въпроси по темата, вместо отговори и идеи. Тук отново важно е количеството. Един от най-предпочитаните и лесни начини, ако изберете този вариант, е да започнете с въпроси, които засягат кой, какво, къде, кога, защо. Така си осигурявате покритие на най-важните аспекти от проекта ви.
  • Малък трик, който може да се използва е подбиране на подходяща музика за фон. Изборът, разбира се, ще зависи от вкуса на хората, с които работите, но има няколко неща, които е хубаво да се спазват. Музиката е хубаво да е инструментал, а не с вокали, за по-добра концентрация, уверете се, че ще бъде с една сила на звука, без увеличаване или намаляне, за да не води до разсейване.

Речник

   *брифинг – аналог на кратка пресконференция, инструктаж или съвещание

   **тагрет – цел

   ***brainstorm – внезапен импулс, идея

https://mtrdng.com/брейнстормнинг-2/‎(opens in a new tab)

Споделете с приятел